Konto parafii:
Parafia
św. Andrzeja Boboli
ul. Rakowiecka 61
BPH SA
oddz. w Warszawie
02 1060 0076 0000 4041 8008 6461

 

 

 
 

Droga Krzyżowa
Spis treści
Droga Krzyżowa
I. Jezus skazany na śmierć
II. Jezus obarczony krzyżem
III. Jezus upada pierwszy raz
IV. Jezus spotyka swoją Matkę
V. Szymon Cyrenejczyk pomaga Jezusowi nieść krzyż
VI. Weronika ociera twarz Jezusowi
VII. Jezus drugi raz upada
VIII. Jezus upomina płaczące niewiasty
IX. Jezus trzeci raz upada
X. Jezus odarty z szat
XI. Jezus przybity do krzyża
XII. Jezus umiera na krzyżu
XIII. Jezus zdjęty z krzyża
XIV. Jezus złożony w grobie
Modlitwa na zakończenie Drogi Krzyżowej
Wszystkie strony

 

W Jerozolimie powstał zwyczaj obchodzenia miejsc uświęconych męką Zbawiciela i rozważania jej. Z czasem zaczęto w całym Kościele wznosić tzw. Stacje męki Pańskiej. Wierni obchodząc je rozpamiętują cierpienia Zbawiciela. Papieże przywiązali do tego nabożeństwa takie same odpusty, jakie zyskują odprawiający Drogę Krzyżową w Jerozolimie. Aby je uzyskać trzeba obchodzić poświęcone stacje Drogi Krzyżowej rozważając mękę Pańską.

Żadne modlitwy ustne nie są przepisane. Przy zbiorowym odprawianiu Drogi Krzyżowej uczestnicy nabożeństwa podzieleni na dwie grupy mogą na przemian odmawiać podane tu teksty.

Chorzy mogą odprawiać Drogę Krzyżową w domu rozważając przy poszczególnych stacjach podane poniżej treści Pisma Świętego

Modlitwa na Rozpoczęcie Drogi Krzyżowej:

W łączn ości z Maryją, Matką Bolesną,

przejdziemy, o Jezu,

tę Drogę Krzyżową, którą odbyłeś,

aby dokonać odkupienia naszego na Kalwarii.

Aby rozważanie tych głównych tajemnic męki Twojej

nap nił o serca nasze

skruchą za grzechy

i wdzięcznością za wszelką miłość Twoją ku nam.